spov.se / resor
Öland 2012-08-24 tom 2012-08-26Sjömärket / västrevet Ottenby

Fyrträdgården med Långe Jan

Bild från Södra udden
Arter som sågs under vistelsen på Öland
         Stäpphök 3K hane, Ängshök honfärgad, ett 10-tal Kustlabb, 1ex Bredstjärtad labb     
stora  flockar Sandlöpare och Kustsnäppa, Roskarlar, Spovsnäppor, Myrspovar 
Brushanar, Kärrsnäppor och Större Strandpipare, Myrsnäppa, Småsnäppa,         
     Mosnäppor, Kustpipare och Ljungpipare, Småspov, Storspov, Vattenrall mm.mm.    
         Totalt 100 arter                  
                                                 Myrspov
Södra udden Ottenby
Myrspov
Södra udden Ottenby
Myrspov
Södra udden Ottenby
Myrspov
Södra udden Ottenby
Myrspov
Södra udden Ottenby


Knölsvan, Sandlöpare och Kustsnäppa
Södra udden Ottenby

Kärrsnäppor och Större Strandpipare
Västerstadsviken

Kärrsnäppa
Västerstadsviken

Blandflock vadare
Södra udden Ottenby

Kustsnäppa
Södra udden Ottenby

Kustsnäppa
Södra udden Ottenby

Kustsnäppor
Södra udden Ottenby

Kustsnäppa och Roskarl
Södra udden Ottenby

Roskarl
Södra udden Ottenby

Knölsvan
Södra udden Ottenby

Grönbena
Västerstadsviken

Brushane
Västerstadsviken

Vattenrall
Västerstadsviken

Sandlöpare
Södra udden Ottenby 

Sandlöpare
Södra udden Ottenby 

Kentsk tärna
Södra udden Ottenby 

Sandlöpare & Kustsnäppa
Södra udden Ottenby 

Stare
Södra udden Ottenby 

Stenskvättor
Fyrvägen Ottenby

Törnskata
Fyrvägen Ottenby

Storskarv
Södra udden Ottenby

Kustsnäppor
Södra udden Ottenby

Ölandsfår
Södra udden Ottenby

Skrattmås
Södra udden Ottenby

Spovsnäppa
Västerstadsviken

Spovsnäppa
Västerstadsviken

Grågäss
Västerstadsviken

Mosnäppa
Västerstadsviken

Fälthare
Fyrträdgården Ottenby

 

© Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja
använda något foto tag kontakt via mail på startsidan för godkännande.

The images on these pages belongs to Leif Carlberg
If anyone like to use a picture from my website
please contact me by e-mail to obtain an approval.

Tillbaka till startsida Klicka här


Copyright: Leif Carlberg - All Rights Reserved.