spov.se / bildgalleri     
Sidan är under genomgång för att lägga till nya foton samt nya arter i listan

A G N S T
Aftonfalk Gräsand Näktergal Småtärna Turkduva
Alfågel Gräshoppsångare Nötkråka Snatterand Turturduva
Alförrädare Grässångare Nötskrika Snögås Törnskata
Alpkråka Grönbena Nötväcka Snösiska Törnsångare
B Grönfink O Snösparv V
Backsvala Grönsiska Orre Sommargylling Vaktel
Bergand Grönsångare Ormvråk Sothöna Varfågel
Bergfink Gåsgam Ormörn Spansk sparv Vassångare
Berguv Gärdsmyg Ortolansparv Sparvhök Vattenrall
Blåbröstad  Zebraduva Gök P Sparvuggla Vigg
Bivråk Göktyta Pelikan Spetsbergsgås Vinterhämpling
Biätare H Pilfink Spillkråka Vitkindad gås
Björktrast Halsbandsflugsnappare Pilgrimsfalk Spovsnäppa Vitnäbbad Islom
Blek tornseglare Halsbandskungsfiskare Polyglottsångare Stare Vitryggig hackspett
Blå kärrhök Havstrut Praktejder Steglits Vittrut
Blåhake Havsörn Prutgås Stenfalk Vitvingad tärna
Blåkråka Hornuggla Pungmes Stenknäck Å
Blåmes Hussvala Purpurhäger Stenskvätta Årta
Blåstjärt Häcksparv Pärluggla Stjärtmes Ä
Blåtrast Hämpling R Stork Ägretthäger
Blåvingad Årta Härfågel Rallhäger Storlom Ängshök
Bläsand Härmsångare Rapphöna Storskarv Ängspiplärka
Bläsgås Höksångare Ringduva Storskrake Ärtsångare
Bofink Hökuggla Ringtrast Storspov Ö
Brahminglada J Rosenfink Stortrapp Ökenstenskvätta
Bronsibis Jaktfalk Rosenstare Strandskata Ökensångare
Brunand Jorduggla Rosenmås Strömstare
Brun glada Järnsparv Roskarl Styltlöpare
Brun kärrhök K Rostand Stäpphök
Brun Majna Kaja Rostbiätare Större hackspett
Brunsångare Kamskrake Råka Större strandpipare
Brushane Kanadagås Röd glada Svart rödstjärt
Buskskvätta Kattuggla Rödbena Svartbent strandpipare
Busksångare Kentsk tärna Rödfalk Svarthakad buskskvätta
Bändelkorsnäbb Knipa Rödhake Svarthakedopping
C Knölsvan Rödhalsad gås Svarthalsad trast
Citronärla Kohäger Rödhuvad törnskata Svarthuvad mås
D Koltrast Rödnäbbad trut Svarthätta
Dalripa Korallhäger Rödspov Svartmes
Domherre Kornknarr Rödstjärt Svartpannad törnskata
Drillsnäppa Kornsparv Rödstrupig sångare Svartsnäppa
Dubbeltrast Korp Rödstrupig piplärka Svartstare
Duvhök Korttålärka Rödvingad vadarsvala Svartvingad vadarsvala
Dvärgskarv Kricka Rödvingetrast Svartvit flugsnappare
Dvärgrördrom Kråka Rörhöna Svärta
Dvärgörn Kungsfiskare S Sydnäktergal
E Kungsfågel Salskrake Sånglärka
Ejder Kungsörn Sammetshätta Sångsvan
Enkelbeckasin Kustlabb Sandlöpare Sädesärla
Entita Kustpipare Sidensvans Sädgås
F Kustsnäppa Silkeshäger Sävsparv
Fasan Kustsvala Sillgrissla Sävsångare
Fiskgjuse Kärrsnäppa Silltrut T
Fiskmås Kärrsångare Silvertärna Talgoxe
Fisktärna L Sjöorre Tallbit
Fjällpipare Ladusvala Skata Talltita
Fjällripa Lappuggla Skedand Taltrast
Fjällvråk Lavskrika Skedstork Tjockfot
Flamingo Ljungpipare Skogsduva Tjäder
Flodsångare Lärkfalk Skrattmås Tobisgrissla
Forsärla Lövsångare Skräntärna Tofslärka
G M Skäggdopping Tofsmes
Gulhämpling Medelhavsstenskvätta Skäggmes Tofsvipa
Gulsparv Medelhavstrut Skäggtärna Tordmule
Gulärla Mindre flugsnappare Skärfläcka Tornfalk
Gransångare Mindre hackspett Skärsnäppa Tornseglare

Gravand

Mindre korsnäbb Slaguggla Trana
Grå flugsnappare Mindre strandpipare Smalnäbbad gylling Trastsångare
Grå häger Mindre sångsvan Smutsgam Tretåig hackspett
Grågås Morkulla Smådopping Tretåig mås
Gråsiska Mosnäppa Smålom Trädkrypare
Gråsparv Myrspov Småskrake Trädlärka
Gråspett N Småspov Trädpiplärka
Gråtrut Natthäger Småsnäppa Tundrasädgås


© Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja             
      använda något foto tag kont via mail på startsidan för godkännande.
     
                                                   
The images on these pages belongs to Leif Carlberg
                                                   If  anyone like to use a picture  from my website                                                         
                                                                           please contact me by e-mail  to obtain an approval.
                                                                                                                              

Tillbaka till startsida/spov.se  Klicka här