spov.se / resor 
Slettnes fyr, Gamvik
Hornöya, Vardö

i finnmark
Norge
Flyg till Kiruna
Hyrbil norrut genom Sverige vidare genom Finland upp till nordligaste Norge 
en resa på 77 mil från Kiruna

Första etappmålet Slettnes fyrplats

Några Blåhakar fotade norr om Kiruna på uppresan.

Blåhake
Bluethroat

 

På väg mot Gamvik stötte vi på ett par Dalripor
Willow Ptarmigan

Dalripa
Willow Ptarmigan

Kustlabb

Fjällvråk
Rough-legged Buzzard

Fjällvråk
Rough-legged Buzzard

Framme i Gamvik och vid Slettnes Fyrplats

Slettnes fyr, Norway
2014-05-22

Lite fakta om Slettnes fyr

 

Slettnes fyr, Norway
2014-05-22

Kustlabb
Parasitic Jaeger
Slettnes fyr, Norway
2014-05-22

Kustlabb
Parasitic Jaeger
Slettnes fyr, Norway
2014-05-22

Kustlabb
Parasitic Jaeger
Slettnes fyr, Norway
2014-05-22

Kustlabb
Parasitic Jaeger
Slettnes fyr, Norway
2014-05-22

Gamvik Kyrka

Fiskmås
Mew Gull

Fjällripa
Rock Ptarmigan

Fjällripa
Rock Ptarmigan

Fjällripa
Rock Ptarmigan

Lappsparv
Lapland Longspur

Lappsparv
Lapland Longspur

Lappsparv
Lapland Longspur

Kärrsnäppa
Dunlin

Kärrsnäppa
Dunlin

Räv
Red Fox

Snösparv
Snow Bunting

Snösparv
Snow Bunting

Snösparv
Snow Bunting

Snösparv
Snow Bunting

Hare

Hökuggla
Northern Hawk Owl

Tjäder
Capercaillie

Ljungpipare
Golden Plover

Skärsnäppa
Purple Sandpiper

Skärsnäppa
Purple Sandpiper

Skärsnäppa
Purple Sandpiper

Havsörn
White-tailed Eagle


Havsörn
White-tailed Eagle

Havsörn
White-tailed Eagle

 

 

 

Etappmål två fågelön Hornöya, Gamvik.

Fågelberget på Hornöya
Häckande Lunnefåglar, Tordmular, Sillgrisslor,Tretåiga måsar, trutar mm.

 

 

 

Lunnefågel
PuffinLunnefågel
Puffin

Lunnefågel
Puffin

Lunnefågel
Puffin

Lunnefågel
Puffin

Lunnefågel
Puffin

Lunnefågel
Puffin

Toppskarv
European Shag

Toppskarv
European Shag

Toppskarv
European Shag

Toppskarv
European Shag

Tretåig mås
Kittiwake

Tretåig mås
Kittiwake

Sillgrissla
Common Murre

Sillgrissla
Common MurreSillgrissla
Common Murre

Sillgrissla
Common Murre

Tordmule
Razorbill

Tordmule
Razorbill

Tordmule
Razorbill

Tordmule
Razorbill

Tordmule
Razorbill

Kust & skärsnäppor
Red Knot and Purple Sandpipers

Kustsnäppor
Red Knot

Skärsnäppor
Purple Sandpiper

Roskarl
Ruddy Turnstone

Snösparv
Snow Bunting

Sillgrissla
Common Murre

Sillgrissla
Common Murre

Sillgrissla
Common Murre

Sillgrissla
Common Murre

Sillgrissla
Common Murre

Kustlabb
Parasitic Jaeger

Kustlabb
Parasitic Jaeger

Kustlabb
Parasitic Jaeger

© Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja    
                      använda något foto tag kontakt via mail på startsidan för godkännande.

    
     The images on these pages belongs to Leif Carlberg                             
                                                          
If  anyone like to use a picture  from my website                                                                     
                             please contact me by e-mail  to obtain an approval.  
                                

Tillbaka till galleriet     Klicka här