spov.se / leifcarlberg
Bird and wildlife photography 2017

Gråsiska
Common Redpoll

Ekorre
Squirrel
Gustafs, Dalarna
2017-11-20

Blåmes
European Blue Tit
Mossbodarna, Dalarna
2017-10-28

----------------------------------------------------------

Tillbaka på Öland igen.
26 tom 29 oktober
       
En del rariteter kunde ses och fotas, sibirisk Lundsångare Triberga Läge, brandkronad kungsfågel 
Össmo och 2 kungsfågelsångare vid Stenåsabadet                                                                   
                Vidare flera röda glador, många havsörnar, pilgrimsfalk, fjällvråkar, duv & sparvhökar kan nämnas  
 bland rovfåglar. Mycket vitkindade gäss. prutgäss samt några sträckande bläsgäss. mm,mm.

   

Sibirisk Lundsångare
Two-barred Leaf Warbler
Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus
Triberga läge, Öland
2017-10-27

Sibirisk lundsångare är en fågel i familjen lövsångare inom ordningen tättingar. 
Den häckar från södra Sibirien till Mongoliet och Manchuriet och flyttar till 
Sydostasien vintertid. 
Vetenskapligt namn: Phylloscopus plumbeitarsus

Ytterst sällsynt höstgäst i Europa, tredje fyndet i Sverige någonsin.
           

Sibirisk Lundsångare
Two-barred Leaf Warbler
Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus
Triberga läge, Öland
2017-10-27

Kungsfågelsångare
Pallas`s Leaf Warbler
Stenåsabadet, Öland
2017-10-27

Kungsfågelsångare
Pallas`s Leaf Warbler
Stenåsabadet, Öland
2017-10-27
Sällsynt höstgäst från Asien.

Kungsfågelsångare
Pallas`s Leaf Warbler
Stenåsabadet, Öland
2017-10-27

Kungsfågelsångare
Pallas`s Leaf Warbler
Stenåsabadet, Öland
2017-10-27

Brandkronad Kungsfågel
Firecrest
Össmo skjutbanedunge, Öland
2017-10-28

Brandkronad Kungsfågel
Firecrest
Össmo skjutbanedunge, Öland
2017-10-28

Brandkronad Kungsfågel
Firecrest
Össmo skjutbanedunge, Öland
2017-10-28

Havsörn
White-tailed Eagle
Öland

Havsörn
White-tailed Eagle
Öland

Havsörn
White-tailed Eagle
Öland

Rödhake
European Robin
Fyrträdgården, Ottenby

Vitkindade gäss
Bernacle Goose

Bergänder
Greater Scaup

Bergand
Greater Scaup

Småskrake
Red-breasted Merganser

Småskrake
Red-breasted Merganser

Mindre Korsnäbb
Common Crossbill

Bläsänder
Eurasian Wigeon

----------------------------------------------------------------------------

Besök vid Björnhyttans soptipp utanför Ludvika där det setts en Berglärka vilken upptäcktes i lördags, 
åkte dit idag måndag den 23/9. När jag kom fram hade ytterligare en lärka upptäckts så nu gick båda    
på grusvägen och plockade insekter. Trevlig obs på en ovanlig art.                                                            

Berglärka
Horned Lark
Björnhyttans Avfallsanläggning Ludvika
2017-10-23

Berglärka
Horned Lark
Björnhyttans Avfallsanläggning Ludvika
2017-10-23

Berglärka
Horned Lark
Björnhyttans Avfallsanläggning Ludvika
2017-10-23

--------------------------------------------------------------

Några timmars fågelfotografering vid matningen vid Mossbodarna.

Kungsfågel
Goldcrest
Mossbodarna, Dalarna
2017-10-17

Svartmes
Coal Tit
Mossbodarna, Dalarna 
2017-10-17

Svartmes
Coal Tit
Mossbodarna, Dalarna 
2017-10-17

Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
Mossbodarna, Dalarna
2017-10-17

Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
Mossbodarna, Dalarna
2017-10-17

------------------------------------------------------------------------

Kungsfågel
Goldcrest
Glysjön, Älvdalen
2017-09-26

Kungsfågel
Goldcrest
Glysjön, Älvdalen
2017-09-26

Bofink
Common Chaffinch

Glysjön, Älvdalen
2017-09-26

-------------------------------------------------------------------------------------

Falsterbo
2017-09-13 tom 2017-09-17

Första stoppet var Hovs Hallar där vi kunde se 25-30 Havssulor födosöka.


Resekompisar vid Hovs Hallar

Havssula
Northern Gannet
Hovs Hallar
2017-09-14


Nästa skådning blev Svartskär vid Torekov där Toppskarvar obsades.
2017-09-17

Inga bilder på Toppskarvarna bara på en av många rastande Starar på stranden.

Stare
Starling

Falsterbo Fyr
Falsterbo Lighthouse
Otroligt mycket rovfågel  sträckte ut under de dagar       
vi var på plats, bra väder, rätt vindar och rätt tid, lyckat.

Skådning av rovfågelsträcket på Falsterbo Ljung.  
          
Under lördagen som var riktigt bra sträckte följande        
arter och antal ut vid Nabben räknade och rapporterade   
på  Artportalen av sträckräknare vid fågelstationen.         


238 ex Bivråk                               350 ex Ormvråk    
      118 ex Brun Kärrhök                      11 ex Blå Kärrhök      
3 ex Stäpphök                                15 ex Brun Glada
31 ex Röd Glada                        1690 ex  Sparvhök   
1 ex Duvhök                                 32 ex Fiskgjuse  
                    107 ex Tornfalk                                  1 ex Stenfalk                            
7 ex Lärkfalk                                  7 ex Pilgrimsfalk
1 ex Fjällvråk                                 1 ex Ängshök       

Vid söndag lunch fick en obs av förbiflygande Stäppörn på Ljungen

Bivråk
Honey Buzzard

Bivråk
Honey Buzzard

Bivråk
Honey Buzzard

Röd Glada
Red KiteRöd Glada 
Red Kite

Tornfalk
Kestrel

Tornfalk
Kestrel

Amiral

Förväntansfulla skådare på Ljungen under lördagen, 

Sparvhök
Eurasian Sparrowhawk

Sparvhök
Eurasian Sparrowhawk

Brun Kärrhök
Western Marsh Harrier

Flera bilder kommer från Falsterbo

-------------------------------------------------------------------------------------

 

Blåhake
Bluethroat
Piplärksåkern, Borlänge Kommun
2017-09-09

Blåhake
Bluethroat
Piplärksåkern, Borlänge Kommun
2017-09-06

Blåhake
Bluethroat
Piplärksåkern, Borlänge Kommun
2017-09-06

Gransångare
Common
Chiffchaff
Piplärksåkern, Borlänge Kommun
2017-09-06

----------------------------------------------------------------------------

Öland 
2017-08-24 tom 2017-08-27

Torsdag till och med söndag besöktes Öland med kompisar för att skåda           
 och fota fåglar under höststräcket söderut. Några arter som kan nämnas           
är Stäpphök 3K hane samt 2k hona, Rostand vi Södra udden där även                
Sandlöpare, Skräntärnor, kaspisk & Medelhavstrut kunde ses.Vid Sebybadet      
 mängder av St. Strandpipare rastade, även Myrspovar,Spovsnäppor; Kärror,      
Kustsnäppor och några Roskarlar och Mosnäppor vilket gav fina fototillfällen.  
 Totalt såg vi 118 arter, återkommer till Öland i slutet på vecka 43 efter att           
innan  dess varit till Falsterbo i mitten på september                                             
Nedan några foton från Ölandsvistelsen.                                                                
                                                   

Större Strandpipare
Common Ringed Plover
Sebybadet, Öland

Större Strandpipare
Common Ringed Plover
Sebybadet, Öland

Kustsnäppa
Red Knot
Sebybadet, Öland

Kustsnäppa
Red Knot
Sebybadet, Öland

Brushane
Ruff
Sebybadet, Öland 

Spovsnäppa
Curlew Sandpiper
Sebybadet, Öland

Spovsnäppa
Curlew Sandpiper
Sebybadet, Öland

Spovsnäppa
Curlew Sandpiper
Kärrsnäppa
Dunlin
Större Strandpipare
Common Ringed Plover
Sebybadet Öland

Mosnäppa
Temminck´s Stint
Sebybadet, Öland

Kärrsnäppa
Dunlin
Sebybadet, Öland

Kärrsnäppa
Dunlin
Sebybadet, Öland

Prutgås
Brent Goose
Ölands södra udde

Kustlabb
Artic Skua
Ölands södra udde

Sparvhök
Eurasian Sparrowhawk
Ölands södra udde

Sparvhök
Eurasian Sparrowhawk
        Ölands södra udde          

Rostand
Ruddy Shelduck
Ölands södra udde

Rostand
Ruddy Shelduck
Ölands södra udde

 Blå Kärrhök  3K+  hane
Ås, Öland

Blå Kärrhök  3K+  hane
Ås, Öland

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

    

Tornfalk
Common Kestrel
Naglarby, Dalarna
2017-08-19

Tornfalk
Common Kestrel
Naglarby, Dalarna
2017-08-19

Törnskata
Red-backed Shrike
Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö Dlr
2017-08-12

Törnskata
Red-backed Shrike
Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö Dlr
2017-08-12

Rödhake 1K
European Robin
Gustafs Dlr
2017-08-04

Brun Glada 
Black Kite
Aspan, Dala-Husby
2017-08-02

Brun Glada 
Black Kite
Aspan, Dala-Husby
2017-08-02

Brun Glada 
Black Kite
Aspan, Dala-Husby
2017-08-02

Bivråk
European Honey Buzzard
Aspan, Dala-Husby
2017-08-02

Slaguggla
Ural Owl
Dalarna
2017-08-01

Slaguggla
Ural Owl
Dalarna
2017-08-01

Kungsfiskare 1K
Kingfisher
Myckelby, Dala-Husby
2017-07-31

Kungsfiskare 1K
Kingfisher
Myckelby, Dala-Husby
2017-07-31

Brun Glada 2K+
Black Kite
Aspan, Dala-Husby
2017-07-31

Brun Glada 2K+
Black Kite
Aspan, Dala-Husby
2017-07-31

Brun Glada 2K+
Black Kite
Aspan, Dala-Husby
2017-07-31

Berguv
Eagle Owl

Berguv
Eagle Owl

Berguv
Eagle Owl

Berguv
Eagle Owl

Berguv
Eagle Owl

Havsörn
White-tailed Eagle
Fårans utlopp norr vid St. Holmsjön
2017-07-04

Gräshoppsångare
Common Grasshopper Warbler
Lilla Holmsjön, Borlänge
2017-07-03

Gräshoppsångare
Common Grasshopper Warbler
Lilla Holmsjön, Borlänge
2017-07-03

Tretåig Hackspett
Three-toed Woodpecker
Njupeskär
2017-07-01

Tretåig Hackspett
Three-toed Woodpecker
Njupeskär
2017-07-01

Tretåig Hackspett
Three-toed Woodpecker
Njupeskär
2017-07-01

---------------------------------------------

Nordsångare
Artic Warbler
Fulufjället
2017-07-01

Nordsångare
Artic Warbler
Fulufjället
2017-07-01

Nordsångare
Artic Warbler
Fulufjället
2017-06-30

Nordsångare
Artic Warbler
Fulufjället
2017-06-30

Nordsångare
Artic Warbler
Fulufjället
2017-06-30

---------------------------------------------------------

Even more pictures on Great Grey Owl

 

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Lappuggla
Great Grey Owl

Skogssnäppa
Green Sandpiper
2017-06-28

Törnskata
Red-backed Shrike
2017-06-28

Sparvuggla
Eurasian Pygmy Owl
2017-06-27

Lappuggla (Hane)
Great Grey Owl
2017-06-21

Lappuggla (Hane)
Great Grey Owl
2017-06-21

Lappuggla (Hona)
Great Grey Owl
2017-06-21

Fjällpipare
Eurasian Dotterel
Nipfjället, Dalarna
2017-06-19

Fjällpipare
Eurasian Dotterel
Nipfjället, Dalarna
2017-06-19

Fjällpipare
Eurasian Dotterel
Nipfjället, Dalarna
2017-06-19

Svartvit Flugsnappare
Pied Flycatcher
Gustafs, Dlr
2017-06-16

Vitgumpad Buskskvätta
Eastern Stonechat
Hamre, Hovran
2017-06-13

Vitgumpad Buskskvätta
Eastern Stonechat
Hamre, Hovran
2017-06-13

Hornuggla / Unge
Long-Eared Owl
Skyddad lokal
2017-06-13

Hornuggla / Unge
Long-Eared Owl
Skyddad lokal
2017-06-13

Hornuggla / Unge
Long-Eared Owl
Skyddad lokal
2017-06-09

Smalnäbbad Simsnäppa
Red-necked Phalarope
Ansta, Säters Kommun Dlr
2017-06-08

Smalnäbbad Simsnäppa
Red-necked Phalarope
Ansta, Säters Kommun Dlr
2017-06-08

Lappuggla
Great Grey Owl
Skyddad lokal
2017-06-08

Lappuggla
Great Grey Owl
Skyddad lokal
2017-06-08

Vitgumpad Buskskvätta
Eastern Stonechat
Hamre, Hovran
2017-06-05

Vitgumpad buskskvätta är en flyttfågel som häckar i merparten av temperade Asien, 
från ungefär latitud 71°N i Sibirien och söderut till Himalaya och sydvästra Kina, och
 västerut till östra Turkiet och Kaspiska havet. Den häckar även i allra nordöstligaste
 delarna av Europa, främst i Ryssland med tillfälligtvis så långt västerut som Finland.

Vintertid förekommer den från södra Japan och söderut till Thailand och Indien, och
 västerut till nordvästra Afrika. Under flyttningen når ett mindre antal Västeuropa och
 mycket sällsynt så långt österut som till Alaska.

Vitgumpad Buskskvätta
Eastern Stonechat
Hamre, Hovran
2017-06-05

Vitgumpad Buskskvätta
Eastern Stonechat
Hamre, Hovran
2017-06-05

Vitgumpad Buskskvätta
Eastern Stonechat
Hamre, Hovran
2017-06-05

Rosenfink
Common Rosefinch
Hällatornet, Hovran
2017-06-05

Silltrut
Lesser Black-backed Gull
Backa, Gustafs
2017-06-05
----------------------------------------------------------------

Nedan följer några foton från resa till Hortobagy nationalpark i Ungern
2017-05-26 tom 2017-05-30

Ägretthäger
Great Egret
Hortobágy, Hungary
2017-05-29

Biätare
Bee-eaters
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Biätare
Bee-eaters
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Biätare
Bee-eaters
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Biätare
Bee-eaters
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Aftonfalk
Red-footed Falcon
Hortobágy Hungary
2017-05-29

Härfågel
Eurasian Hoopoe

Hortobagágy, Hungary
2017-05-29

Skäggtärna
Whiskered Tern
Hortobagágy, Hungary
2017-05-29

Natthäger
Black-Crowned Night Heron

Hortobagágy, Hungary
2017-05-29

Svartpannad törnskata
Lesser Grey Shrike
Hortobagágy, Hungary
2017-05-29

Svartpannad törnskata
Lesser Grey Shrike
Hortobagágy, Hungary
2017-05-29

Svart Stork
Black Stork
Hortobagágy, Hungary
2017-05-29

Vassångare
Savi´s Warbler
Hortobágy Hungary
2017-05-27Vassångare
Savi´s Warbler
Hortobágy Hungary
2017-05-27

Stortrapp
Great Bustard
Hortobágy Hungary
2017-05-29


Stare
Common Starling
Stenbacken, Rudängsmyren. Dlr
2017-05-25

Mindre Flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
Långsjön, Borlänge
2017-05-24

Mindre Flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
Långsjön, Borlänge
2017-05-24

Mindre Flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
Långsjön, Borlänge
2017-05-22

Mindre Flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
Långsjön, Borlänge
2017-05-22

Mindre Flugsnappare
Red-breasted Flycatcher
Långsjön, Borlänge
2017-05-22

Vit Stork
White Stork
Gruvkarlby, Borlänge
2017-05-21

Vit Stork
White Stork
Gruvkarlby, Borlänge
2017-05-21

Ringmärkning av havsörnsungar 2017
Dvärgmås
Little Gull
Stora Holmsjön, Dlr
2017-05-09

Berguv 1K
Skyddad lokal

Svart Rödstjärt
Black Redstart
Skyddad lokal
2017-05-07

Svart Rödstjärt
Black Redstart
Skyddad lokal
2017-05-07

Grönbena
Wood Sandpiper
Ansta, Dlr
2017-05-07

Rödhuvad Dykand
Red-crested Pochard
Grycken, Stjärnsund. Dlr
2017-05-05

Rödhuvad Dykand
Red-crested Pochard
Grycken, Stjärnsund. Dlr
2017-05-05

Buskskvätta
Winchat
Flygfältsrakan Övre Svärdsjö, Dlr
2017-05-03

Lappuggla
Great Grey Owl
Skyddad lokal, Dalarna

Lappuggla
Great Grey Owl
Skyddad lokal, Dalarna

Lappuggla
Great Grey Owl
Skyddad lokal,  Dalarna

Berguv 1K
Eagle Owl 
Skyddad lokal, Dlr
2017-04-23

Storspov
Eurasian Curlew
Hesse, Dlr
2017-04-22

Steglits
European Goldfinch
Gustafs, Dlr
2017-04-15

Ringtrast
Ring Ouzel
Hessesjön Borlänge, Dlr
2017-04-13

Ringtrast
Ring Ouzel
Hessesjön Borlänge, Dlr
2017-04-13

Ringtrast
Ring Ouzel
Hessesjön Borlänge, Dlr
2017-04-12

Varfågel
Great Grey Shrike
Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge
2017-04-11

Varfågel
Great Grey Shrike
Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge
2017-04-11

Vinterhämpling
Twite
Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge
2017-04-10

Vinterhämpling
Twite
Flygfältsrakan, Övre Svärdsjö, Borlänge
2017-04-10

Ringduva
Common Wood Pigeon 
Gustafs, Dlr
2017-04-09Stenknäck
Hawfinch
Gustafs, Dlr
2017-04-04

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Königshyttan, Dlr
2017-04-02

Stenknäck
Hawfinch
Gustafs, Dlr
2017-03-29

Stenknäck
Hawfinch
Gustafs, Dlr
2017-03-29

Blåmes
European Blue Tit
Gustafs, Dlr
2017-03-29

Mindre Hackspett
Lesser Spotted Woodpecker
Hällatornet, Hovran. Dlr
2017-03-27

Mindre Hackspett
Lesser Spotted Woodpecker
Hällatornet, Hovran. Dlr
2017-03-27

Stenknäck
Hawfinch
Gustafs, Dlr
2017-03-21

Stenknäck
Hawfinch
Gustafs, Dlr
2017-03-21

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Svinesjön / Sundfiske  Dlr
2017-03-15

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Aspåker Dlr
2017-03-15

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Aspåker Dlr
2017-03-15

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Aspåker Dlr
2017-03-15

Trana
Crane
Svinesjön Dlr
2017-03-15

Sidensvans
Bohemian Waxwing
Gustafs, Dlr
2017-03-04

Sidensvans
Bohemian Waxwing
Gustafs, Dlr
2017-02-24

Berguv
Dalarna
2017-02-19

Stjärtmes
Long-tailed tit
Frostbrunnsdalen, Dlr
2017-02-18

Vitryggig hackspett
White-backed Woodpecker
Skyddad lokal

Vitryggig hackspett
White-backed Woodpecker
Skyddad lokal

Vitryggig hackspett
White-backed Woodpecker
Skyddad lokal

Vitryggig hackspett
White-backed Woodpecker
Skyddad lokal

Vitryggig hackspett
White-backed Woodpecker
Skyddad lokal

Sidensvans
Bohemian Waxwing
Gustafs, Dlr
2017-02-12

...........................................................................

Dagen har ägnats åt fotografering av örnar från gömsle hos Bird Safari Sweden.     
Gick lite trögt under förmiddagen några havsörnar sågs på håll men på efter-            
middagen vi 15-tiden landade en ung kungsörn, strax därefter flög det in flera           
havsörnar, därav en adult och fyra ungfåglar som var kvar till det började                  mörkna.                                                                                                                            

Kungsörn
Golden Eagle
Västmanland 
2017-02-08

Kungsörn
Golden Eagle
Västmanland 
2017-02-08

Kungsörn
Golden Eagle
Västmanland
2017-02-08

Kungsörn
Golden Eagle
Västmanland
2017-02-08

Havsörn
White-tailed Eagle
Västmanland
2017-02-08

Havsörn
White-tailed Eagle
Västmanland
2017-02-08

Havsörn
White-tailed Eagle
Västmanland
2017-02-08

Blåmes
European Blue tit
Västmanland
2017-02-08

Blåmes
European Blue tit
Västmanland
2017-02-08

---------------------------
  Tillbaka vid Mossbodarna i strålande solsken och -4 grader vid ankomst. Hela       
4 ex Nötkråka på matningen samt en Gråspetthona, även 2 ex Stjärtmesar samt    
naturligtvis mesar, gråsiskor, St. hackspettt, domherrar, överflygande korsnäbbar 
  mm.                                                                                                                               

Nötkråka
Spotted Nutcracker
Mossbodarna, Dalarna
2017-01-27
-----------------------------

Dagens utflykt gick till Mossbodarna och den fågelmatning som drivs       
av Tunabygdens Ornitologiska Förening. Trevliga obsar där och i dess      
närhet blev Nötkråkor, Gråspett samt vid Gästgivarbodarna Tretåig         
Hackspett. Även färska spår av Lo kunde ses när lon passerat över vägen.

Nötkråka
Spotted Nutcracker
Mossbodarna, Dalarna
2017-01-24

Nötkråka
Spotted Nutcracker
Mossbodarna, Dalarna
2017-01-24

Nötkråka
Spotted Nutcracker
Mossbodarna, Dalarna
2017-01-24

Gråspett
Grey-headed Woodpecker
Mossbodarna, Dalarna
2017-01-24

----------------------------------------------------------------

Nedan några bilder tagna på Stjärtmesar vid matning i Myggbo, Avesta.
 Min mening var att fota Nötkråka men den visade sig aldrig den dagen.    

Stjärtmes
Long-tailed Tit
Myggbo, Avesta
2017-01-18

Stjärtmes
Long-tailed Tit
Myggbo, Avesta
2017-01-18

Talltita
Coal tit
Mossbodarna
2017-01-17

---------------------------------------------------------------

Av tradition gick även årets nyårsfågelskådningsresa med kompisar till Hönö    
och Kråkudden. Vinden var mot eftermiddagen den 3:e upp mot 15m/sek, alltså
inte tillräckligt stark för att trycka in fåglar utifrån vida havet. Noterbara arter 
 som sågs den 3-4 januari vid Kråkudden var Havssulor, Tretåiga måsar,             
       Sjöorrar, Skärsnäppor,  Sillgrisslor, Tobisgrisslor, Toppskarvar. mm.                          
                                                                                                                                               

Efter flera års letande efter Berglärkor runt Torslandaviken och Torslanda          
 Golfbana lyckades  vi i år hitta på lärkorna på Torslanda golfbana, en flock på     
11 ex som  födosökte i ruffen mellan greenerna. Ny fotoart.                                    
                                               

Berglärka 
( i snöväder )
Horned Lark
Torslanda Golfbana, Bohuslän
2017-01-04

Berglärka
Horned Lark
Torslanda Golfbana, Bohuslän
2017-01-03Berglärka
Horned Lark
Torslanda Golfbana, Bohuslän
2017-01-03Berglärka
Horned Lark
Torslanda Golfbana, Bohuslän
2017-01-03

© Copyrighted
    Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja 
                        använda något foto tag kontakt via mail på startsidan för godkännande.

The images on these pages belongs to Leif Carlberg

If  anyone like to use a picture  from my website
     please contact me by e-mail  to obtain an approval.

Tillbaka till galleriet     Klicka här