spov.se / örnar

Örnar fotade vid örnutfodring

Dom flesta bilderna i vintermiljö är tagna från gömsle.  
                                           
  Åldersbestämning av Havsörn & Kungsörn Sture Orrhult

Åldersbestämning flygande Kungsörn Club 300              
     
Ålderbestämmning av Kungsörn Leksands fågelklubb     
  
  Övrigt blandat / fåglar och djur i örnskogen        

Bland örnbilderna förekommer även bilder på andra fåglar och djur som kunnat fotas från gömslet

       Hovranområdets Ornitologiska Förening

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

Havsörn
White-tailed Eagle
Dalarna 
2016-12-16

'20

Havsörn 2K
White-tailed Eagle
2016-12-02
Individmärkt N 4090
Efter kontroll med Naturhistoriska riksmuseet / Ringmärkningscentralen 
Ringmärkt som bounge med 2 ungar i kullen i Västerbotten 2015-06-20   
Förfluten tid 1 år & 166 dagar från märkning till dagens avläsning.

N4090

Havsörn 2K
White-tailed Eagle
2016-12-02

Havsörn 2K
White-tailed Eagle
2016-12-02

Havsörn 2K
White-tailed Eagle
2016-12-02

Havsörn 2K
White-tailed Eagle
2016-12-02

Havsörn
White-tailed Eagle
2016-03-29

Havsörn
White-tailed Eagle
2016-03-29

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
GoldenEagle
2016-02-12

Kungsörn
Golden Eagle
2016-02-05

Kungsörn
Golden Eagle
2016-02-05

Kungsörn
Golden Eagle
2016-02-05

Kungsörn
Golden Eagle
2016-02-05

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Räv 
Red Fox
 2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Räv 
Red Fox
 2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22

Räv 
Red Fox
 2013-03-22

Havsörn 
White-tailed Eagle
2013-03-22Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Korp
Raven
2013-03-22

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Korp
Raven
2013-03-22

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Duvhök 2K
Goshawk
2013-03-22

Duvhök 2K
Goshak
2013.03-22

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-22

Duvhök 
Goshawk
2013-03-22

Duvhök 
Goshawk
2013-03-22Duvhök 

Goshawk
2013-03-22Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-16
Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-16Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-16

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-16

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-16

Kungsörn
Golden Eagle
2013-03-16

Havsörn
White-tailed Eagle
2013-03-16

Duvhök 2K
Goshawk
2013-03-16

Duvhök 2K
Goshawk
2013-03-16

Duvhök 2K
Goshawk
2013-03-16

Duvhök ad
Goshawk
2013-03-16

Duvhök ad
Goshawk
2013-03-16

Den 24 maj besöktes två havsörnsbon inom Hovranområdes Ornitologiska Förenings rapportområde tillsammans
 med tillrest ringmärkare från Naturhistoriska Riksmuseét. Avsikten är kontrollera om häckning skett och isåfall      
ringmärka ungarna, ringmärkning sker när ungarna är 5-6 veckor. 2011 besöktes även då dessa boplatser men      
   häckning hade då endast skett i det ena boet och där föddes 1 unge som ringmärktes. Vid årets bobesök hade det       
 ena paret tagit ett alternativt bo en bit från det  förra och där hade det gått bra med häckningen och två sex veckor
  gamla ungar kunde ringmärkas. Vid bo nr 2 var 2012 också lyckat, i boet fanns en 5 veckor gammal unge som          
 ringmärktes. En unge 2011 och nu 2012 hela 3 ex glädjande att vår örnstam växer och att vi har möjlighet att se    
dessa pampiga fåglar i Dalamarkerna.                                                                                                                            Bild från 2011 års ringmärkning

Kungsörn & Havsörn
Golden Eagle and White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Ring vänster CO26  Ring höger N5385- Ringmärkt 2010-05-27 

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr 2011-03-25

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn adult & 2K
White-tailed Eagles
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle

Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Efter kontroll visade det sig att denna havsörn märktes som bounge i Gästikland 2010-05-27, 1 unge i kullen.
Avläst 302 dagar efter märkningen

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr 2011-03-25

Kungsörn & Havsörn
Golden Eagle and White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörnar
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn
White-tailed Eagle
Dlr 2011-03-25

Havsörn & Kungsörn
White-tailed Eagle and Golden Eagle
Dlr 2011-03-25

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr 2011-03-11

Kungsörn,
Golden Eagle 
Dlr 2011-03-11

Havsörn 2K,
White-tailed Eagle 
Dlr 
2011-03-11

Havsörn 2K,
White-tailed Eagle
Dlr 
2011-03-11

Kungsörn, 
Golden Eagle 
Dlr
2011-01-28Kungsörn
 Golden Eagle
 Dalarna 2010-12-15


Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15

Kungsörn
Golden Eagle
Dlr
2010-12-15


Havsörn
White-tailed Eagle
2010-01-07

Havsörn
White-tailed Eagle
2010-01-07

Havsörn
White-tailed Eagle
2010-01-07

Kungsörn
Golden Eagle
2010-01-29

Kungsörn
Golden Eagle
2010-01-29Havsörn 
White-tailed Eagle
2010-01-29

Havsörn 
White-tailed Eagle
2010-01-29Havsörn 
White-tailed Eagle
2010-01-29

Havsörn 
White-tailed Eagle
2010-01-07


 

 

 

 

 

 

 

Ringmärkt adult Kungsörn avläst 2010-01-29 vänster tars röd/vit ring 222A, höger tars mörkblå/svart ring X6361
Efter kontroll med ÖRN 72 visade det sig att det var en gamling ringmärkt i Ångermanland 8 juni 1996.

 

2010-01-29
2009-03-272009-03-27

2009-03-27

2009-03-27

2009-03-27

2009-03-272009-01-08

2009-01-08

2009-03-27

2009-03-27

2009-02-27

2009-01-082009-01-08

2009-03-27

2009-02-27

© Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja    
                      använda något foto tag kontakt via mail på startsidan för godkännande.

The images on these pages belongs to Leif Carlberg       
If  anyone like to use a picture  from my website
     please contact me by e-mail  to obtain an approval.

Tillbaka till startsida  Klicka här


Copyright: Leif Carlberg - All Rights Reserved.