spov.se / resor
Spanien
Ronda & Extremadura
29 april tom 4 maj 2015


Några arter som sågs under Spanienresan

  Spansk Kejsarörn, 3ex Stortrapp, 2ex Småtrapp, Svart Stork på bo, Smutsgam, Gåsgamar, Grågamar     
 Bruna Glador, Röda Glador, Ängshök, Rödfalkar, Rödhönor, Alpseglare, Alpkråkor, Blek tornseglare,     
Rostgumpsvalor, Klippsvalor, Iberisk Varfågel , Svarthakade buskskvättor, Blåskator, Gulhämplingar   
Kalanderlärkor, Tofslärkor, Kornsparvar, Korttålärkor, Vita Storkar, Trädgårdsträdkrypare, Härfåglar, 
Blåkråkor, Biätare, Minervaugglor, Sammetshättor, Rostsångare, Sommargyllingar, Svartstarar, Gräs-  
    -sångare, Kohäger, Rödhuvade Törnskator, Blåtrast, Dvärgörnar, Stensparv, Smådoppingar, Flamingos    
                              Ormörn, Klippsparv, Vaktel,Bivråk mm.mm          

Ronda Andalusien
Staden ligger på en bergsplatå med höga branter och en ravin som delar staden.
Här kan Alpkråkor, Alpseglare, Stensparv överflygande rovfåglar som gamar med mera ses

                                                                                                                   

Alpkråka
Red-billed Chough
Ronda
2015-04-30

Alpkråka
Red-billed Chough
Ronda
2015-04-30

Gulhämpling
European Serin
Ronda
2015-04-30

Alpseglare
Alpine Swift
Ronda
2015-04-30

Blåskata
Azure-winged Magpie

Blåskata
Azure-winged Magpie

Vit Stork
White Stork

Härfågel
Eurasian Hoopoe

Härfågel
Eurasian Hoopoe

Blåkråka
European Roller

Blåkråka
European Roller

Blåkråka
European Roller


Biätare
Bee-eaters

Brun Glada
Black Kite

Vit Stork
White Stork

Smutsgam
EgytianVulture
Castillo de Monfragüe

Smutsgam
Egytian Vulture
Castillo de Monfragüe

Smutsgam
Egytian Vulture
Castillo de Monfragüe

Smutsgam
Egytian Vulture
Castillo de Monfragüe

Blåtrast
Blue Rock Thrush
Salto del Gitano

Kalanderlärka
Calandra Lark

Kalanderlärka
Calandra Lark

Iberisk Varfågel
Iberian Grey Shrike

Blåtrast angriper orm
Blue Rock Thrush
Salto del Gitano
Monfragüe
Gåsgam
Eurasian Griffon Vulture
Salto del Gitano
Monfragüe

Gåsgamar vid Salto del Gitano 
Eurasian Griffon Vulture
Monfragüe

Gåsgam
Eurasian Griffon Vulture
Salto del Gitano
Monfragüe

Gåsgam
Eurasian Griffon Vulture
Salto del Gitano
Monfragüe

Gåsgam
Eurasian Griffon Vulture
Salto del Gitano
Monfragüe

Gåsgam i duggregn
Eurasian Griffon Vulture
Salto del Gitano
Monfragüe

Gåsgam
Eurasian Griffon Vulture
Salto del Gitano
Monfragüe

Brun Glada
Black Kite

Tofslärka
Crested Lark

Tofslärka
Crested Lark

Svart Stork
Black Stork
Salto del Gitano
Monfragüe

Rostgumpsvala
Red-rumped Swallow
Salto del Gitano
Monfragüe

Rostgumpsvala
Red-rumped Swallow
Salto del Gitano
Monfragüe

Rödhöna
Red-legged Partridge

Rödhöna
Red-legged Partridge

Rödhöna
Red-legged Partridge

Minervauggla
Little Owl

Minervauggla
Little Owl

Brun Glada
Black Kite

Brun Glada
Black Kite

Brun Glada
Black Kite

Korttålärka
Greater Short-toed Lark

Korttålärka
Greater Short-toed Lark

Härfågel
Eurasian Hoopoe

Härfågel
Eurasian Hoopoe

Dvärgörn
Booted Eagle

Rödfalk
Lesser Kestrel

Blue Rock Thrush
Salto del Gitano
Monfragüe

Blue Rock Thrush
Salto del Gitano
Monfragüe

Klippsparv
Rock Bunting

Salto del Gitano
Monfragüe

 

© Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja 
                        använda något foto tag kontakt via mail på startsidan för godkännande.

The images on these pages belongs to Leif Carlberg

If  anyone like to use a picture  from my website
     please contact me by e-mail  to obtain an approval.

Tillbaka till galleriet     Klicka här