Nya bilder 2022
 spov.se / Leif Carlberg
Bird and Wildlife Photography

Mindre flugsnappare
Red-breasted flycather
Långsjön, Borlänge
2022-05-15

Mindre flugsnappare
Red-breasted flycather
Långsjön, Borlänge
2022-05-15

Mindre flugsnappare
Red-breasted flycather
Långsjön, Borlänge
2022-05-15

Småspov
Whimbrel
Skärsjöbro, Dlr
2022-0516

Mindre flugsnappare
Red-breasted flycather
Långsjön, Borlänge
2022-05-15

Mindre flugsnappare
Red-breasted flycather
Långsjön, Borlänge
2022-05-15

Vit Stork
White Stork
Varggårdstippen Falun
2022-05-12

Vit Stork
White Stork
Varggårdstippen Falun
2022-05-12

Vit Stork
White Stork
Varggårdstippen Falun
2022-05-12

Vit Stork
White Stork
Varggårdstippen Falun
2022-05-12

Gulsparv
Yellowhammer
Lusmyren, Dlr
2022-05-10

Gulsparv
Yellowhammer
Lusmyren, Dlr
2022-05-10

Stenfalk
Merlin
Naglarby, Dlr
2022-05-10

Svarthätta
Blackcap
Gustafs, Dlr
2022-05-08

Svarthätta
Blackcap
Gustafs, Dlr
2022-05-08

Skäggdopping
Great Crested Grebe
Hessesjön, Dlr
2022-05-08

Huggorm
Viper
Källslätten, Dlr
2022-05-07

Storspov
Eurasian Curlew
Hedgårdarna, Dlr
2022-05-06

+

Fälthare / Tyskhare
hare
Hult, Norn Dlr.
2022-05-06

Fälthare / Tyskhare
Hult, Norn Dlr.
2022-05-06Fälthare / Tyskhare
Hult, Norn Dlr.
2022-05-06

Svart Rödstjärt
Black Redstart
Falu Gruva
2022-05-05

Svart Rödstjärt
Black Redstart
Falu Gruva
2022-05-05

Stenskvätta
Northern Wheatear
Falu Gruva
2022-05-05

Stenskvätta
Northern Wheatear
Falu Gruva
2022-05-05

Berguv
Eagle Owl
Falu Gruva
2022-05-05

Gärdsmyg
Wren
Grängshammar,Dlr
2022-05-04

Sädesärla 
White Wagtail
Grängshammar, Dlr
2022-05-03

Sädesärla 
White Wagtail
Grängshammar, Dlr
2022-05-03

Ringtrast
Ring Ouzel
Sellnäs, Dlr
2022-05-01

Ringtrast
Ring Ouzel
Sellnäs, Dlr
2022-05-01

Ringtrast
Ring Ouzel
Sellnäs, Dlr
2022-05-01

Ringtrast
Ring Ouzel
Sellnäs, Dlr
2022-05-01

Ringtrast
Ring Ouzel
Sellnäs, Dlr
2022-05-01

Pilgrimsfalk
Peregrine Falcon
Dala-Husby, Dlr
2022-04-26

Pilgrimsfalk
Peregrine Falcon
Dala-Husby, Dlr
2022-04-26

Pilgrimsfalk
Peregrine Falcon
Dala-Husby, Dlr
2022-04-26

Pilgrimsfalk
Peregrine Falcon
Dala-Husby, Dlr
2022-04-26

Spetsbergsgås
Pink-footed Goose
Aspan, Dala-Husby
2022-04-26

Spetsbergsgås
Pink-footed Goose
Aspan, Dala-Husby
2022-04-26

Spetsbergsgås
Pink-footed Goose
Aspan, Dala-Husby
2022-04-26

Sånglärka
Gustafs, Dlr
2022-04-24

Sånglärka
Eurasian Skylark
Gustafs, Dlr
2022-04-24

Forsärla
Grey Wagtail
Knutshyttan, Dlr
2022-04-21

Storlom
Black-troated Diver
Dalälven, Borlänge
2022-04-20

Berguv
Eagle Owl
Falu Gruva
2022-04-16

Berguv
Eagle Owl
Falu Gruva
2022-04-16

Tranor
Common Cranes
Hovran
2022-04-16

Gräsand
Mallard
Glöttret
2022-04-14

Jorduggla
Short-eared Owl
Hesse, Borlänge Dlr
2022-04-12

Jorduggla
Short-eared Owl
Hesse, Borlänge Dlr
2022-04-12

Jorduggla
Short-eared Owl
Hesse, Borlänge Dlr
2022-04-12
Hela 5 ex jagade i området under eftermiddag och kväll.

Jorduggla
Short-eared Owl
Hesse, Borlänge Dlr
2022-04-12

Jorduggla
Short-eared Owl
Hesse, Borlänge Dlr
2022-04-12

Jorduggla
Short-eared Owl
Hesse, Borlänge Dlr
2022-04-12

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Näs Kungsgård, Dlr
2022-04-09

Mindre Sångsvan
Tundra Swan
Näs Kungsgård, Dlr
2022-04-09

Brunand
Common Pochard
Kanotstadion Borlänge, Dlr
2022-04-07

Brunand
Common Pochard
Kanotstadion Borlänge, Dlr
2022-04-07

Rödhake
European Robin
Gustafs,Dlr
2022-04-01

Rödhake
European Robin
Gustafs,Dlr
2022-04-01

Sädgås
Bean Goose
Näs Kungsgård, Dlr
2022-03-26

Sädgås
Bean Goose
Näs Kungsgård, Dlr
2022-03-26

Sädgås
Bean Goose
Näs Kungsgård, Dlr
2022-03-26

Huggorm
Viper 
Orsa Skans, Falun
2022-03-23

Huggorm
Viper 
Orsa Skans, Falun
2022-03-23

Huggorm
Viper 
Orsa Skans, Falun
2022-03-23

Huggorm
Viper 
Orsa Skans, Falun
2022-03-23

Rörhöna
Common Moorhen
Vattenparken Kupolen, Dlr
2022-03-23

Rörhöna
Common Moorhen
Vattenparken Kupolen, Dlr
2022-03-23

En dimmig morgon vid Finsta ängar nordväst Hedemora.
Gott om Sångsvan och gäss, stora mängder Kanada och Sädgäss
 även 5 Bläsgäss  samt ett 20-tal tranor.                                         
2022-03-16

WhooperSwan, Canada Goose, Common Crane and in the background  Bean Goose.

Sångsvan
Whooper Swan
Finsta Ängar,Hedemora
2022-03-16

Sädgås
Bean Goose
Näs Kungsgård, Dlr
2022-03-14Grågås
Greylag Goose
Näs Kungsgård, Dlr
2022-03-14

Gråhäger
Grey Heron
Glöttret, Dlr
2022-03-09

Koltrast
Black Bird
Lusmyren, Dlr
2022-03-08Bergfink
Brambling
Lusmyren, Dlr
2022-03-08

Gråsiska
Common Redpoll
Lusmyren, Dlr
2022-02-28

Gråsiska
Common Redpoll
Lusmyren, Dlr
2022-02-28

Gråsiska
Common Redpoll
Lusmyren, Dlr
2022-02-28

Blåmes
Eurasian Blue Tit
Fågelmatningen Starbotornet. Dlr
2022-02-18

Entita
MarshTit
Fågelmatningen Starbotornet. Dlr
2022-02-18

Gulsparv
Yellowhammer
Fågelmatningen Starbotornet. Dlr
2022-02-18Gulsparv
Yellowhammer
Fågelmatningen Starbotornet. Dlr
2022-02-18

Grönsiska
Eurasian Siskin
Gustafs, Dlr
2022-02-16

Grönsiska
Eurasian Siskin
Gustafs, Dlr
2022-02-16

Grönsiska
Eurasian Siskin
Gustafs, Dlr
2022-02-16

 

Storskrake
Goosander
Frostbrunnsdalen, Dlr
2022-02-11

Kråka 
Carrion Crow
Hedgårdarna, Dlr
2022-02-11

Större Hackspett
Great-spotted Woodpecker
Lilla Holmsjön, Dlr
2022-02-08

Gråspett
Grey-headed  Woodpecker
Mossbodarna, Dlr
2022-01-25

Gråspett
Grey-headed  Woodpecker
Mossbodarna, Dlr
2022-01-25

Svartmes
Coal tit
Mossbodarna, Dlr
2022-01-25

Kricka
Common Teal
Smäcken, Borlänge
2022-01-19

Kricka
Common Teal
Smäcken, Borlänge
2022-01-19

Kricka
Common Teal
Smäcken, Borlänge
2022-01-19Sparvuggla
Pygmy Owl
Starbotornet, Flinesjön
2022-01-12

Sparvuggla
Pygmy Owl
Starbotornet, Flinesjön
2022-01-12

Sparvuggla
Pygmy Owl
Starbotornet, Flinesjön
2022-01-12Stö
rre Hackspett
Great Spotted Woopecker
Starbotornet, Flinesjön
2022-01-12

Turkduva
Bältarbo, Hedemora
2022-01-12

Sparvuggla
Pygmy Owl
Starbotornet, Flinesjön
2022-01-10

Utter
Otter
Kloster, Dalarna
2022-01-10

Trädkrypare
Eurasian Treecreeper
Mossbodarna, Dalarna
2022-01-06Stare
Starling
Borlänge
2022-01-04Turkduvor
Bältarbo, Hedemora
2022-01-03Ekorre
Mossbodarna, Dlr
2022-01-01Talltita
Willows tit
Mossbodarna, Dlr
2022-01-01
---------------------------------------------------------------------------------

© Copyrighted

Bilderna på webbsidan tillhör Leif Carlberg ,om någon skulle vilja 
                        använda något foto tag kontakt via mail på startsidan för godkännande.

The images on these pages belongs to Leif Carlberg

If  anyone like to use a picture  from my website
     please contact me by e-mail  to obtain an approval.

Tillbaka till galleriet     Klicka här